پروفایل من
تماس با من
نویسنده (های) وبلاگ

آرشیو وبلاگ
ژئومورفولوژی رودخانه ای، مفاهیم ،اشکال و فرایند ها نویسنده: - ۱۳٩٤/٢/٢٥

لینک      نظرات ()      

سال نو مبارک نویسنده: - ۱۳٩٤/۱/۸

لینک      نظرات ()      

انجمن متخصصین ایرانی گروه ژئومورفولوژی نویسنده: - ۱۳٩۳/۱٢/۱٦

سعی شده است برای اینکه بتوانیم پرسش ها و نظرات خودمان را به صورت علمی بیان کنیم یک گروه تخصصی در انجمن متخصصین ایرانی با عنوان ژئومورفولوژی شکیل شود. امیدوارم با عضویت در این گروه بتوانیم بیشتر به ارتقا علمی خود کمک کنیم و مشکلی را حل نماییم.از مشارکت تمام دوستان استقبال می شود

http://www.irexpert.ir/Webforms/Community/Community.aspx?ID=11298

لینک      نظرات ()      

خبر مهم در ارتباط با سومین همایش ملی ژئومورفولوژی نویسنده: - ۱۳٩۳/۱۱/۱۸

لینک      نظرات ()      

آموزش تخصصی نرم افزار های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) نویسنده: - ۱۳٩۳/۱۱/۱٢

امروزه با پیشرفت تکنولوژی ،شناخت نرم افزار و چگونگی استفاده از آنها در علوم مختلف می تواند کمک فراوانی به پیشبرد هدف های تحقیقاتی و علمی به ما بنماید. هر چقدر بیشتر ابزار و امکانات تحقیق داشته باشیم می توانیم با دقت بیشتری به نتایج برسیم و یقینا این نتایج قابل قبولتر نیز می باشند.

در اینجا سعی شده با کمک دوستانی که مهارت در آموزش نرم افزار دارند یک گروه تشکیل شود به متقاضیان آموزش ارائه گردد. این آموزش هم بصورت خصوصی ارائه میگردد یعنی تعداد نفرات کم و هم بصورت گروهی .مکان تدریس  و مبلغ نیز با توافق طرفین مشخص خواهد شد در نهایت هم گواهی آموزشی  برای فرد صادر میگردد.

تماس ها:

09111188840

geo1.amoniya@gmail.com

نرم افزار های قابل ارائه:

1- (آرک جی ای اس)10.2 Arc GIS

2-Envi 4.5

3- spss

4-Google Earth pro

5-global mpper

6- (اتوکد)Cad

7-Hrc ras,Hec hms

8-free hand

9- فتوشاپ

لینک      نظرات ()      

سومین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی نویسنده: - ۱۳٩۳/۱٠/٢٦

سومین همایش سراسری انجمن ایرانی ژئومورفولوژی با محوریت ژئومورفولوژی و بحران آب در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می گردد.برای اطلاعات بیشتر به سایت انجمن مراجعه گردد.

لینک      نظرات ()      

تاثیرات داروینیسم بر جغرافیدانان اکولوژیست و رادیکال نویسنده: - ۱۳٩۳/۱٠/٥

مقدمه

بشر و تاریخچه تفکری وی نشان می دهد که وی در شناخت پدیده ها از چهار سیستم ارزیابی با بنیان های فلسفی گوناگون بشرح زیر بهره مند بوده است:

 1. سوفیسم و سپتسیزم
 2. امپریست و پوزیتیودیسم (دیدگاه متکی بر حس و تجربه (دیدگاه علمی))
 3. شماء یا کارتزین (تعقل گرایی)
 4. شناخت متکی بر عرفان و اشراق

دیدگاه امپریست و پوزیتیودیسم که به دیدگاه علمی معروف است از قرن 18 و 19 به بعد حاکمیت مطلقی به ویژه در اروپا پیدا نمود. این دیدگاه توسط فیلسوفانی چون اگوست کنت تبلیغ شد.

از همان ابتدا دیدگاه علمی بر دو شاخه تکاملی و غیر تکاملی منقسم بوده است: وقتی صحبت از دیدگاه تکاملی می شود در واقع باید به این مفهوم معتقد بود که نه تنها موجودات زنده بلکه صورتهای مختلف هستی و ماده که موجودات زنده هم بخشی از آن بحساب می آیند در یک مدار تغییر و تحول قرار دارند و این تحول دارای جهت و سوئی (به سمت کمال) است. با بیان اصول تکامل تعابیر گوناگونی از وقایع ارائه می شود. بعبارت دیگر آنچه را فاشیسم در آلمان (برتری نژادی) از اصل انتخاب اصلح برداشت می نمود، داروینیسم اجتماعی در انگلیس نیز بدان دامن زد و عجیب تر آنکه کمونیسم در روسیه نیز تضاد دیاکلتیک خود را به پشتوانه اصل تکاملی تنازع بقاء توجیه می نمود.

وقتی چنین بینشی در تفکرات جغرافیدانان وارد شد تمامی تئوری های خود را بر این مبنا مفهومی تازه می دادند که از آن جمله تئوری فضای حیاتی راتزل، دترمینیسم جغرافیایی، مالتوسیزم و ... در جغرافیای انسانی و همین مفاهیم به نحو دیگری در تئوری دور جغرافیایی دیویس در جغرافیای طبیعی باید نام برد.

از جمله مکاتب جغرافیایی که از بینش تکاملی بشدت متاثر گردیده اند، مکاتب اکولوژیسم و رادیکالیسم می باشند. از آنجا که مکاتب مزبور طیف وسیعی از زمان و مکان را در عالم جغرافیا دربرمی گرفته اند، بررسی دیدگاه تکاملی و اثرات آن بر این دو مکتب ضرورت می یابد.

داروینیسم

نظریه تکامل به منزله هماهنگ کننده ترین عامل در زیست شناسی به حساب آمده است. تنوع جانداران، شباهتها و اختلافات بین اشکال آنها، جنبه های پراکندگی جغرافیایی و رفتار، سازش و کنش متقابل، جملگی پدیده هایی هستند که پیش از آنکه نظریه تکامل به آنها معنا بخشد، گویای بی نظمی غیر قابل توصیف در دنیای جانداران بوده اند.

البته باید دانست که نظریه تکامل پیش از داروین بوسیله شخصیت های متعدد علمی دیگری ارائه گردیده بود اما ضعف اصلی نظریه های ماقبل داروین و اکثر نظریه های تکاملی قرن نوزدهم آن بوده است که سعی در توضیح تکامل تنها بوسیله یک مفهوم نموده و فقط یک عامل را در نظر گرفته اند: لامارکیسم بوسیله اصل کمال باطنی، "ژئوفرا" با القاء تحول ژنتیکی از طریق محیط، کوویه با انقلابات ناگهانی، واگنر با تکامل از طریق جدایی جغرافیایی، دووریس با جهش گرایی و ... سعی در توضیح تکامل به کمک یک اصل و طرد بقیه اصول داشته اند. از طرف دیگر محدودیت ها و فشارهای مذهبی و سیاسی از ابزار و تکوین نظریات تکاملی ممانعت می نمود. اما شجاعت داروین در این راستا و سعی وی در معرفی رویدادهای تکاملی بعنوان نتایج نیروهای در حال نزاع، وی را قهرمان بینش تکاملی نمود:

دو رویداد انگیزه ها و طبع جستجوگر داروین را تقویت نمود: یکی آشنایی با شخصیت های علمی چون هنسلو 1 گیاهشناسی، سجویک 2 زمین شناس و یوئل هیئت دان و دوم مسافرت پنج ساله وی با گشتی بیگل 4 (1836-1831)

داروین با در اختیار داشتن گنجینه های علمی حاصل از مطالعات و معاشرت با دانشمندان فوق الذکر طی مسافرت با کشتی بیگل شباهت و اختلاف جانوران آمریکای جنوبی و جزایر گالاپاکس 5 را به وضوح مشاهده می کرد. خانواده و جنس های جانورانی که در این دو سرزمین زندگی می کردند، یکی بوده ولی انواع در اثر بعضی خصوصیات از هم متمایز شده بودند. وی می دید که در اثر اختلاف شرایط زندگی، آب و هوا و ... جزایر اقیانوس با سواحل و قسمت مرکزی آمریکای جنوبی، انواع جدیدی شروع به بوجود آمدن می کرده اند. بدینگونه وی وجود پدیده "تغییرپذیری" را به چشم خود از نزدیک دید. وی همچنین مبارزه برای زندگی (تنازع بقاء)، رقابت و دیگر مناسبات بغرنج موجود در بین جانداران را در طبیعت دید. وی از این مشاهدات اصولی را درک و تدوین نمود که شرح آنها ذیلا ارائه می گردد:

1-     تغییر انواع:

بر اساس این اصول بین انواع، گونه ها، جنس ها و بطور کلی جانداران روابط متقابلی از یک سو و از سوی دیگر روابطی با محیط بی جان وجود دارد که نتیجه این روابط تحمیل صفاتی از دو جانب بر یکدیگر و نهایتا تغییر انواع است.

داروین قابلیت تغییر را در موجودات زنده به دو قسمت معین و نامعین تقسیم نموده است. این تقسیم بندی بر اساس مشخص بودن یا نبودن عامل تغییر انجام گرفته است. علاوه بر این وی دو نوع تغییرپذیری متناسب و ترکیبی را مشخص می نماید: نوع اول تغییراتی است که در یک عضو روی داده و بر اعضای دیگر مرتبط با این عضو تغییر می نماید. تغییر پذیری ترکیبی، تغییری است که کلیه خصوصیات عوامل تغییر دهنده را نمایان می سازد.

داروین در پدیده تغییر پذیری ویژگی دو عامل را در نظر گرفت یکی شرایط محیطی و دیگری طبیعت ارگانیسم.

به نظر داروین شرایط محیطی بعنوان عامل اصلی در تغییربوده در حالیکه سرعت، خاصیت و درجه تغییرپذیری را وابسته به طبیعت ارگانیسم می دانسته است.

2-     تنازع بقاء:

این اصل حاصل تاثیر نظریات مالتوس بر آراء داروین است. بر اساس این اصل موجودات زنده در نزاع دائمی جهت بقاء هستند. این نزاع ناشی از کمبود منابع و کثرت جمعیت گونه هاست. مبارزه برای زندگی بر سه نوع است: مبارزه داخلی انواع، مبارزه انواع با همدیگر و مبارزه موجودات زنده با شرایط زندگی و محیط بی روح طبیعت.

در مبارزه برای زندگی همیشه شکل خونین آن دیده نمی شود بلکه گاهی جانداران دسته ای با دسته دیگر طرح دوستی می ریزند و زندگی می کنند.

یکی از اشکال روابط بغرنج که در بین جانوران وجود دارد، شکل خانواده و گله ای است که بدینوسیله زندگی همدیگر را محافظت و انگیزه حیات یکدیگر می گردند. زندگی خانواده چیزی جز شکل عالی زندگی مشترک نیست.

3-     سازش:

بنظر داروین جانداران با شرایط زندگی و محیط سازش یافته و صفات ثانویه ای کسب می نمایند این صفات اکتسابی عاقبت وارثتی می شوند. این اصل برگرفته از نظریه لامارک است.

همچنین نوع ها و جنس ها و حتی اصنافی که از لحاظ خویشاوندی از هم دور هستند، در جریان تکامل در شرایط مساوی علائمی شبیه هم کسب می کنند. داروین این پدیده را "عینی شدن علائم" 1 می خواند.

4-     انتخاب اصلح:

بنظر داروین جانداران که در نتیجه اختلافات موجود بتوانند با شرایط و محیط سازگاری نمایند، در میدان حیات چیره می گردند و به نسل خود ادامه می دهند ولیکن آنهایی که نمی توانند قابلیت سازگاری بدست بیاورند محو شده و از بین می روند. جاندارانی که توانسته اند با محیط بهتر سازگار باشند. آنهایی را که خوب سازگار نشده اند در تنگنا گذارده و از میدان طبیعت بیرون می رانند. اینگونه انتخاب را وی انتخاب طبیعی نیز می نامد.

اکولوژیسم

اکولوژی علم مطالعه روابط بین ارگانیسم ها و مجموع عوامل فیزیکی و بیولوژیکی موثر بر آنها می باشد. اکولوژی بعنوان یک علم اجتماعی، با مطالعه جمعیت های انسانی و خصوصیات فرهنگی و فعالیتهای اقتصادی آنها با توجه به محیط زیست طبیعی شان و پراکندگی مکانی و نوسانات موقعیتی آنها در رابطه است.

محیط که ساخته و پرداخته مجموعه ای از روابط است، نظام علمی ویژه ای را به وجود می آورد که به آن اکولوژی عمومی می گویند که الزاما برای توسعه مفاهیم خود از زیست شناسی مایه می گیرد و هرگز از مطالعه سازگار ارگانیسم با محیط تکامل گرا روی گردان نیست به همین لحاظ اکولوژی از اصول تکامل ریشه و منشاء دارد.

در این دیدگاه، انسان نخست به مثابه حیوانی تلقی می شود که ارگانیسم او کمابیش با محیط سازگاری یافته است.

سپس بصورت عنصری از توازن زیستی تمامی موجودات زنده، موجوداتی که پاره ای از آنها با اوگرانه در تخاصم، دست کم در نوعی رقابتند. و پاره ای دیگر معین و مددکار او بحساب می آیند. بنابراین سازگاری انسان با محیط گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم و با تسهیل و یا ایجاد یک نظام تولیدی، متشکل از عناصر سازگاری با محیط صورت می پذیرد.

بنابراین مجموع رفتار و کردار بشری یا بعنوان اثر تجمعی محیط زیست طبیعی یا بعنوان رفتارها و کردارهای سرشته شده و دگرگون شده با استفاده از اجزاء مجرد محیط زیست فیزیکی از قبیل اشکال مختلف زمین، خاک، منابع آب و اقلیم تفسیر می شوند. بدین دلیل در تحلیل اکولوژیکی جغرافیدانان تفکر خویش را بجای مطالعه تفاوت های زندگی دو مکان، در شناخت وابستگیها در داخل یک محدوده واحد جغرافیایی و نحوه سازگاری و انطباق متمرکز می سازند. (اصل 1 و 3)

این ویژگی ها سبب گردید که تفکرات سیستمی در جغرافیا اعتبار یابد. مراد جغرافیدانان از تحلیل سیستمی بیشتر در مفاهیم کلی نگری ناحیه ای است. چنین بینشی با نظریه هارلن باروز 1 مبتنی بر تمرکز تحقیق و مطالعه بر سازگاری انسان با محیط تقویت می شود.

با این همه اکولوژی انسانی نمی تواند تمام مباحث جغرافیا را دربرگیرد. علاوه بر آن باید دانست در قلمرو اکولوژی رابطه فردی و بیولوژیکی است و با روابطی که گروه انسان ها با محیط و در مفهوم و معنای اخص با محیط جغرافیایی برقرار می سازد، یکسان و هماهنگ نمی باشد. دیگر اینکه میدان عمل اکولوژی گسترده تر از جغرافیاست.

بنابراین اصل قلمرو مطالعات اکولوژی انسانی سازگاری و وابستگی انسان با بوم خود است. این بینش در جغرافیای انسانی باعث گردیده که اکولوژیست های زمان ما در بررسی ثبات یا عدم آن در سیستم های اجتماعی بروی چهار متغیر تاکید نمایند. این چهار متغیر حاکی از تاثیر شدید این بینش از اصول داروینیسم است:

1-     جمعیت:

از طریق افزایش و کاهش خود، درجه رقابت و سبقت جویی را در اشغال فضای زندگی بوجود می آورد (اصل تنازع بقاء)

2-     محیط:

محیط طبیعی ممکن است محدودیت هایی جهت تراکم گروه های انسانی به وجود آورد اما انسان روند سازگاری و همراهی با محیط و عمل متقابل خود را ادامه می دهد زیرا انسان به تدریج محیط طبیعی را با تکنولوژی خود دگرگون می سازد و آن را برای زندگی انسان آماده می سازد (تنازع بقاء و انتخاب مصنوعی)

3-     تکنولوژی:

سازگاری انسان با محیط طبیعی بوسیله تکنولوژی امکان پذیر است و بوسیله آن محیط زیست را آماده زندگی دلخواه می کند.

4-  سازمان یا ساخت نظام: گروه های انسانی را قادر می سازد خودشان را در محیط زیست نگهدارند و با بهم پیوستگی در یک  واحد بزرگتر ادامه حیات دهند. سازمان یا ساخت نظام، همواره زمینه اجتماعی دارد و بطور سیستماتیک فعالیت منظم گروههای انسانی را تعیین می کند (زندگی گله ای)

5-     عوامل اجتماعی – روانی:

شناخت اولویتها، ارزشها، نگرشها و معتقدات انسان همه در محیط زیست و شناخت اکولوژیکی جامعه او تاثیر می گذارند.

پیدایش نگرش اکولوژیکی در جغرافیا

زایش مکتب اکولوژی در آلمان با ظهور فردریک راتزل به جغرافیا راه یافت. راتزل تحت تاثیر "ارنست هاکل" 1 بود و هاکل نیز به نوبه خود از اصل انواع داروین متاثر گردید. بنظر هاکل در فلسفه داروین محیط محرک و عامل اساسی در تکامل است و محیط موضوع اساسی علم اکولوژی است. گرایش راتزل به سمت جغرافیای انسانی بر اساس تاثیرات نظریه هاکل این اعتقاد را به وجود آورد که: مطالعه جغرافیای انسانی جز آزمونی در جهت فهم تاثیرات محیط روی افکار، اندیشه و شکل یابی جوامع انسانی چیز دیگری نبوده است. وی با مطالعه آثار کارل ریتر مفاهیم جغرافیایی خود را نظم بخشید و نقش خشکی ها و جزیره ها و فضای اشغالی انسان را در تعیین سرنوشت ملتها مطالعه کرد.

راتزل عقیده داشت که جابجایی جمعیت ها به محیط های نو مستلزم سازگاری است که خود با تغییرات سریع خصائص جسمانی انسان ها همراه است. بنابراین تباین جهان مسکون و حتی گوناگونی نژادها ناشی از تنوع محیطهای فیزیکی آنهاست. راتزل سعی دارد بین محیط های طبیعی و ساخت جوامع و دولت ها روابطی برقرار سازد و مفهوم فضای حیاتی را که یک ملت می تواند در اختیار خود بگیرد به گونه ای منطقی توجیه بکند.

وی تحت تاثیر عقاید داروین عقیده داشت که دولت بمانند ارگانیسم نیاز به رشد و توسعه دارد و حیات سیاسی دولت ها، چون موجودات زنده در پناه تنازع بقاء امکانپذیر است. این تنازع با وسعت خاک کشورها و فضای اشغالی انسان ها در رابطه است. عقاید راتزل در موقع و جایگاه و پیدایش شهرها نیز نمود می کند و از سال 1920 نقش شرایط اکولوژیک در برنامه ریزی فیزیکی شهرها مورد توجه قرار می گیرد. در این زمینه "سرپتریک گدس" 1 با شهر برخوردی ارگانیک نموده یکی از بنیانگذاران برنامه ریزی فیزیکی شهر می شود. گریفیت تایلر نیز این مفاهیم را به حوزه عمل جغرافیای شهری نزدیکتر می سازد و عوامل محیط طبیعی را در موقع، محل استقرار و توسعه شهرها دخالت می دهد.

اکولوژیسم با منشاء فکری مشابه اما با روشهای متفاوت، طی توسعه شهرهای صنعتی در انگلستان در اواسط قرن نوزدهم ارائه گردید. دانشمندان این تیپ فکری بر علیه تمدن زاده تکنیک و ذغال و فولاد قیام نموده و از مخالفان جدی نوگرایی به حساب می آیند. نظریه باغشهر هاورد با هدف برقراری تعادل لازم بین شهر و روستا از سویی و انسان و طبیعت از دیگر سو توجه داشت.

در راستای این تفکر و تحت تاثیر تکامل گرایی، نظریه توالی اکولوژیکی شامل: نفوذ، هجوم، تثبیت، تراکم و توده شدن بعنوان قانونی اجتناب ناپذیر ارائه گردید. مراحل توالی و تسلسل اکولوژیکی در مورد انتشارافکار، عقاید و ایدئولوژی ها، ورود تکنیک ها، تولیدات، تغییر محل زندگی گروه های مختلف شهری و محل فعالیت مشاغل نیز بکار رفت.

اصولا اساس نظریه های مکتب اکولوژی بر قیاس بیولوژیک زیستی بود. در این نظریه گروه های اجتماعی برای دسترسی درست مانند گونه های گیاهی و حیوانی عمل می کنند. یعنی مراحل اکولوژیک نفوذ و توالی بروشنی در جامعه شهری و بین گروه های اجتماعی دیده می شود و در این مراحل اکولوژیک مرحله توسعه، تراکم، کاهش تراکم و سرانجام جدایی گزینی گروههای اجتماعی را به وضوح می توان تشخیص داد.

همچنین شهر را مانند یک ارگانیک دارای تکاملی از "نوزاد شهری" 1 تا "مرده شهری" 2 می دانستند (نظریه گدس و هفورد)

رادیکالیسم

رادیکال در لغت بمعنای "اساسی"، "بنیادی" و "ریشه" ایست. رادیکالیست در مفهوم به معنای کسی است که طرفدار اقدامات قطعی می باشد. در اصطلاح رایج رادیکالیسم بورژوازی نیز وجود دارد. و آن به یک جریان سیاسی گفته می شود که در آغاز برنامه خود مطالبات جدی و خواسته های اصلاحاتی و دموکراتیک در چارچوب دوران سرمایه داری مطرح می کرده است و در واقع بیانگر منافع قشرهای خرده بورژوازی بوده است.

رادیکالیسم جریان سیاسی است که ریشه تاریخی طولانی دارد اما این جریان فکری در جغرافیا با ظهور "پتر کروپوتکین" 3 قوت گرفت. کروپوتکین اولین کسی است که علم جغرافیا را در حل مسائل دوران تزار با تاکید بر مکتب آنارشیسم به خدمت می گیرد و بیش از صد سال پیش از انقلاب جغرافیایی سخن به میان می آورد. او در ردیف آن دسته از جغرافیدانانی است که تئوری های رادیکالیستی را وارد اکولوژی انسانی کرده اند.

کروپتکین معتقد بود که عدم تعادلهای محیط طبیعی بازتاب عدم تعادلهای روابط انسان و محیط اوست. وی برای برقراری تعادل روابط بین پرندگان مریض و کمک آنها به یکدیگر را از طبیعت وام گرفته و معتقد است که جوامع انسانی نیز می باید با تعاون به تعادل محیطی دست یازند. استدلال پروپتکین بر این است که در همه انواع و اجتماعات همکاری برقرار است نه کشمکش و ضدیت. بنابراین انسان می تواند با استفاده از این قانون طبیعی و از راه همکاری با انسان های دیگر بر موسسات و نهادهای منشاء اعمال فشار و زور مانند حکومت فائق آید و آنها را نابود سازد.

پیش از کروپوتکین جیفر میل نیز عقایدی رادیکالیستی داشته و معتقد بود که چون همه افراد واجد مایحتاج خود نیستند درصدد برمی آیند که آن را از افراد ضعیف تر از خود بدست آورند، برای جلوگیری از چنین واقعه ای یک راه موجود است و آن اتحاد عده ای از مردم بمنظور حفظ یکدیگر.

بدین ترتیب حکومت را همکاری ضعیف بر ضد قوی می داند و این ایده خلاف عقیده کروپتکین آغاز همگامی رادیکالیسم با سوسیالیسم بود. قدمهای اولیه در این همگامی مقارن با نیازهای سریع ساختمان سوسیالیزم که نیازمند بکارگیری عمیق و متمرکز منابع طبیعی بود، در راستای بررسی شرایط طبیعی و منابع ناحیه ای عمل نمود.

جغرافیای رادیکال برا اساس بینش اخیر بین سالهای 1980-1973 بر علیه جنگ ویتنام، گسترش عدالت اجتماعی برای همه طبقات جامعه و آلودگی های محیطی بازتابی دوباره و نوین یافت. در این مکتب تاکید بر مسائل اقتصادی – اجتماعی است و به تبع آن سیاست های کلان کشورها اساس کار جغرافیدانان قرار گرفت:

در این نگرش اعتقاد بر این است که کلیه فرایندهای جغرافیایی محصول سیستم های مشخص اجتماعی – اقتصادی است بنابراین مطالعه محیط طبیعی اگر با بررسی دوگانه اجتماعی – اقتصادی توام باشد، اطلاع و معرفت ما از محیط به نحو شگفت انگیزی غنی شده و توسعه می یابد. این روش طرز تلقی موجب تمرکز دقت دانشمندان بر روی سیستم های طبیعی و پدیده های طبیعی و مصنوعی که در عرصه طبیعت روی می دهند و همچنین اثراتی که این پدیده ها برای نوع انسان بدنبال دارند، میشود. از این نظر، عمل انسان مخصوصا در شرایطی که با کمک عامل خارجی ایجاد شده باشد، مورد توجه و ملاحظه قرار می گیرد.

بررسی عناصر اجتماعی باید با اطلاع و آگاهی کامل از تمامی ضوابط و قوانین توسعه و پراکندگی تولید اجتماعی، خصوصیات و ویژگی های ساختار اجتماعی – اقتصادی جامعه، کنش ها و تمایلات به ترقی علمی و فنی استوار باشد.

ویژگی تکراری تبادل سیکل طبیعت – جامعه – طبیعت انگیزه بررسی تولید اجتماعی در چارچوب تجدید و نوآوری های دائمی و در عین حال، به مانند پدیده تولید مجدد دانسته می شود. لاجرم باید تحلیلی در مورد شکل مشخص و معین مصرف مواد و انرژی برای تولید فردی و اجتماعی که پس از استفاده به طبیعت برگردانیده میشود، صورت پذیرد.

در این نگرش اصل تجدید مستقر تبادل بین جامعه و طبیعت، اصلی ثابت بوده و در هیچ مورد و حالتی نمی توان آن را یک داد یا ستد یکجانبه و یا تحول یکطرفه پنداشت.

بنابراین روشهای بهره برداری و تبدیل و تغییر محیط طبیعی با توجه به شناخت صحیح قوانین اجتماعی که بر آن محیط استوار است انجام می گیرد. بدین سبب تحقیق در مورد دو اولویت انجام می گیرد:

1-  مسائل مربوط به ارزیابی نیازهای کنونی و آینده جامعه مانند استفاده از محیط طبیعی برای تحقق بخشیدن به اهداف صنعتی و زراعتی، نیازهای عمرانی و ایام فراغت و سرگرمی ها و ...

2-  مسائلی که از نظر اقتصادی به منظور رفع نیازها در چارچوب ملاحظات علمی و فنی طرح های عملی مطرح می گردد. در این صورت امر پژوهش به مقولات اقتصادی از قبیل سود آوری، قیمت و ارزش، درآمد ملی و نرخ رشد آن و اثرات بهره برداری از منابع و سرزمین ها مربوط می شود.

به طور کلی در دیدگاه رادیکال فرایندهای جغرافیایی و ساخت داخلی آنها و تفاوت های موجود در بهره گیری از این فرایندها باید با توجه به عامل رسیدن به حداکثر سود تبیین شود. بدین سبب طلب سود بیشتر و در نتیجه عامل رقابت جزء سیستم دائمی و پایدار این نظام فکری است. بر اساس این مقدمه باید اذعان داشت که رادیکالها به سه مفهوم اساسی تاکید دارند:

1-     مفهوم مازاد

2-     شیوه یکپارچه سازی اقتصادی

3-     مفاهیم سازمان فضایی

با مازاد تولید انسان می توانست باز هم برای تولید بیشتر تلاش کند و نه تنها برای بقای خویش با مشکلاتی مواجه نمی شد، بلکه با فعالیت بیشتر می تواند به توسعه اقتصادی مورد نظر نیز دست یابد. بنابراین اهداف بهره برداری از محیط شامل رفع نیازهای رو به تزاید بشر، حفظ ظرفیت و قابلیت تولید مجدد این منابع است.

جهت کاهش مضرات زیست محیطی و بهره برداری از منابع طبیعی به نفع تمامی بشریت توسل به عواملی که انفکاک آنها از مسائل اجتماعی غیر ممکن باشد، اجتناب ناپذیر است. بدین سبب ملی نمودن زمین و انواع ثروت های طبیعی نقطه آغاز این مرحله است.

توضیح اینکه مازاد تولید نیازمند به سیستمی منظم از سازمان های اجتماعی – اداری و اقتصادی است. سیستم مزبور قادر به بکارگیری سهم زیادی از طبیعت بوده و نیاز به همکاری و تعاون را توجیه می نماید.

نهایتا باید گفت که برای دستیابی به مازاد تولید تعاون و همکاری و دیوانسالاری و مدیریت برای سامان بخشی به امور ضرورت پیدا می کند که همه اینها در نهایت به یک مرکز قدرت فعال نیاز دارد، در نتیجه این سازمان های اجتماعی – اقتصادی نیروی سیاسی به وجود می آید. بدین سبب مفهوم «اقتصاد کار اجتماعی» با هدف استفاده از منابع طبیعی و عمل عقلائی در محیط مطرح می گردد.

در مفاهیم سازمان فضایی رادیکالها جغرافیا را بعنوان علم پراکندگی می دانند. بدین سبب این علم را به علوم ریاضی وابسته می کنند. بنابراین علم جغرافیا در این بینش مطالعه پراکندگی فضاها و وابستگی مکانی است. در نتیجه مفاهیم «مکان» و «پراکندگی» اساس کار این جغرافیدانان می باشد.

برای دستیابی به تئوری تحلیل مکانی به علوم اجتماعی و اقتصادی تکیه می زنند و برای سازمان بندی فضایی به روشهای آماری و ریاضیات تاکید می شود. بدین ترتیب همانند اکولوژیست ها به تفاوت های موجود میان عوامل طبیعی و انسانی در مکان یا فضای زندگی تاکید می شود و نگرشهای مکانی و اکولوژیکی در تحلیل های جغرافیایی پیاده می شود.

بحث و نتیجه گیری

یکی از مشکلات و ابهامات مهم در بسیاری از فسلفه علوم مربوط به استنتاج مطالب و اصولی است که بعنوان مبانی در تعابیر، تفاسیر از آن یاد میشود.

جغرافیدانان مبانی و اصول بایدها و نبایدهای خود را از عملکردهای محیط طبیعی اخذ کرده و در حقیقت در قیاس خود جاری بودن حقایقی از طبیعت را مبنا و ملاک برداشت های خود تلقی می کنند و بدین اصل نیز معتقدند که آنچه بدست بشر عینیت یافته (مناظر جغرافیایی) می تواند خود انعکاس و تصویری از فضایی باشد که در ذهن آنان تکوین یافته است. بعبارتی فضای ذهن ما تصویرهایی دارد و بشر همواره تلاشی مستمر بر عینیت بخشیدن به آن داشته است والبته می توان با بازشناسی از عینیت بخشیدن ها بعضا به آن فضای تفکر و ذهن نیز دست یافت. اما سخن بر آن است که ذهن آدمی آن تفکرات و آن قیاس ها و به تبع آن، آن تصویرها را کی و از کجا الهام می گیرد.

آنچه را ما امروزه تحت عنوان اکولوژیسم و رادیکالیسم با آن روبرو هستیم در حقیقت درسهایی بوده است که بشر از محیط های طبیعی و بر حسب تفسیر و تحلیل انسان از مدار کنش طبیعی آموخته است و اگرچه بر آن نیستیم که این استاد را بدآموز معرفی کنیم که شاید تحلیل ذهن آدمی مقصر بوده است.

در عصر ما شکل گیری و برپایی فضاها و چشم اندازهای جغرافیایی بیشتر متاثر از عوامل اقتصاد سیاسی است زیرا بشریت در این عصر بستر تحلیل های خود را غالبا بر کمیت های مقداری قرار داده است و در حقیقت آنچه بزعم ما تفاوت های جغرافیایی قلمداد می شود کمتر از تفاوت های مکانی و محیط طبیعی نشات گرفته و بیشتر متاثر از عقاید و تفکرات سیاسی زمانه است. البته این نکته که منشاء اصلی تفکرات سیاسی و اقتصادی چه می تواند باشد مطلب بسیار مهمی است. و بطور خلاصه باید گفت که دیدگاه علمی جدید از طبیعت به ما درسهایی می آموزد که عامل اصلی در شکل گیری و پذیرفتن چنین اصول سیاسی اقتصادی، در تفکرات اندیشمندان امروزی است.

بهر حال تفکراتی که محور اصلی آن بر منظومه های مقداری قرار دارد حتی در نوع مدیریت های جوامع امروز بخوبی متجلی است و بکار بردن اصطلاحاتی چون اقتصاد سیاسی فرسایشی، فرسایش توسعه و عقب ماندگی و ... بخوبی نقش چنین تفکراتی در تغییر مکانیسم های جاری طبیعی است.

با این مقدمه باید گفت که: دامنه تاثیرات تفکر داروین بر تفکرات بشری بویژه آنها که محور تفکرشان بیشتر بر مدار سوداگری بود و بالاخص سیاسیون آنزمان آنچنان خوشایند اتفاق افتاد که بعنوان پشتوانه فرهنگی برای مقاصد سیاسی آنان تلقی گردید و مدار روابط اقتصادی سیاسی و اجتماعی دنیای ما را بر این اصول قرار داد و تنها به بهانه اینکه طبیعت این چنین است. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که این اصول بر روابط انسانها هم بایستی حاکم باشد. چهار اصل داروین اصولی بودند که در زیست شناسی مطرح شدند. ولی مکاتب اکولوژی قیاسی بیولوژیک – زیستی نموده و بر جوامع انسانی تعمیم داد.

به کرسی نشستن چنین افکاری در جامع عقول بشری اهمیت فوق العاده ای داشته و دارد و انعکاس چنین تفکراتی را به خوبی می توان در ساختارهای فضایی و جغرافیایی ردیابی نمود. حتی تفکرات جغرافیدانان رادیکال در انتظام امور به تعاون بجای رقابت نیز درسی بود که آنها به زعم خود از طبیعت می گرفتند: کروپتکین که فلسفه و نظریه خود را از تنازع بقاء داروین گرفته بود بجای سنگدلی و بی رحمی تعاون متقابل را مطرح می کرد و معتقد بود تکامل داروین به ما می گوید انسان ها چگونه باید با هم زندگی کنند نه اینکه چگونه زندگی می کنند.

بنظر وی در جوامع سرمایه داری تعادل اکولوژیک مورد تجاوز قرار می گیرد. و این عدم تعادل نتیجه عدم برابری های انسانی در جوامع مزبور است. یعنی طبیعت و مردم در یک قالب کل بسر می برند و دگرگونی در یکی سبب دگرگونی و تخریب دیگری خواهد بود. پس این عدم تعادل در روابط انسانی است که عدم تعادل اکولوژیک را در محیط های جغرافیایی بوجود می آورد.

بنابراین می توان دریافت که حتی رادیکالیست ها که تفکرات انسانی تری نسبت به جغرافی دانان محافظه کار ارائه می دادند باز بستر الگو گرفتن فکریشان طبیعت بود و تنها در تعبیر اصول طبیعی آن هم در بعضی از آنها اختلاف نظر دیده می شود. بطور کلی جغرافیای اکولوژیک چه محافظه کار و چه رادیکال هر دو ارزشهای خود را از واقعیات علمی در طبیعت اخذ کرده اند و به چنین سفسطه ای گرفتار آمده اند.

برای روشن شدن این سفسطه باید گفت که: کار علم شناخت روابط بین پدیده هاست و در نهایت به صحت و سقم مطلبی می پردازد. حال آنکه بشر هم اکنون از این مقوله تحت عنوان باید و نباید و ارزش و ضد ارزش استخراج می نماید که از غایت علم یعنی درستی و نادرستی نمی توان انتظار داشت که با دو مقوله مزبور ارتباط داشته باشد. بنابراین از دو مقدمه خبری نمی توان استنتاج اخلاقی نمود.

بعبارت دیگر در مورد مبنای فکری اکولوژیست ها و رادیکالیست ها مقصود در قالب قیاسی منطقی انجام گرفته است. شکل قیاس را در فرمهای مختلف و ممکن آن می توان به صورت زیر آرایش داد:

1- قوانین در جامعه حیوانی (طبیعت) جاری است.

 2- انسان حیوان (بخشی از طبیعت) است

 3- پس قوانین * باید در جامعه انسانی جاری شود.

اشکالات قیاس فوق بشرح زیر فعال می شود:

 1. عدم تکرار حد واسط در مقدمتین (جمله 1 و 2 جریان یافتن در جامعه حیوانی)
 2. به فرض در نظر نگرفتن ایراد اول نتیجه قیاس فوق عقیم است. زیرا براساس اصول منطقی چون این قیاس شکل دوم قیاس ارسطویی 1 است، باید مقدمتین در سلب و ایجاب اختلاف داشته و کبری نیز کلیت داشته باشد. تا قیاس منتج گردد وگرنه عقیم خواهد بود.

اگر قیاس را به شکل چهارم 2 درآوریم این اشکال به نوع دیگری باقی خواهند ماند.

1-     جامعه حیوانی دارای قوانین * است

2-     انسان جزء جامعه حیوانی است

3-     بعضی قوانین * بر انسان جاری است

بر اساس قوانین منطقی در شکل چهارم هر دو مقدمه توجیه و صغرا کلیت دارد. چون قیاس فوق دارای شرایط مزبور

(1)  در شکل دوم قیاس حدواسط در هر دو مقدمه محمول است.

(2)  در شکل چهارم قیاس حدواسط در صغرا موضوع و در کبری محمول است.

است بنابراین قیاس منتج می باشد. ولی از آنجا که نتیجه بصورت «بعضی قوانین * انسان جاری است» نوشته می شود. لذا قطعیت دادن به جاری بودن همه قوانین حاکم بر جامعه حیوانی در جامعه انسانی بصورت جدی به زیر سوال رفته و بحث اصلی که کدام قانون طبیعی را در مورد جامعه انسانی باید پذیرفت و کدام قانون را باید رد کرد همچنان باقی خواهد ماند. در نهایت باید این مهم را بیش از پیش به خاطر داشته باشیم که به موازات قطع ریسمان آسمانی و کم رنگ شدن ارزشهای الهی، طبیعت و قوانین آن رفته رفته چارچوبه و قالبهای ذهنی انسان را بیش از پیش به شکل گیری واداشته است و این خلاء هدایتی را بشر سعی کرده است از طبیعت وام گیرد. بعبارتی در معرکه غلبه انسان بر طبیعت اگرچه دما و باران، سردی و گرمی و ... کمتر بر انسان حاکمیت نشان داده است ولی بر دل او، ذهن او و بر تفکر او استیلائی همه جانبه یافته است. به گونه ای که طبیعت بستر یا الگوی باید ها و نبایدها و ارزشها و ضدارزشهای او را ترسیم می کند.

فهرست منابع و مآخذ

1)     آذرنگ، عبدالحسین. تکنولوژی و بحران محیط زیست، انتشارات امیر کبیر، 1364.

2)     پازارگاد، بهاالدین. تاریخ فلسفه سیاسی. جلد دوم . انتشارات کتابفروشی زوار 1359

3)  داروین، چارلز روبرت. بنیاد انواع بوسیله انتخاب طبیعی یا تنازع بقاء در عالم طبیعت. ترجمه عباس شوقی. جلد اول. کتابخانه مرکزی 1318

4)     درئو، ماکس. جغرافیای انسانی. ترجمه سیروس سهامی. جلد اول. انتشارات رایزن 1371

5)     ستخر، ماکس. واژه های نو. 1357

6)     سرخبت، ال.تی. ایدئولوژی های سیاسی معاصر. ترجمه محمود کتابی. اصفهان 1357

7)     رامشت، م.ح. سوفستیکون در جغرافیا. مقاله ارائه شده در هشتمین کنگره جغرافیدانان تابستان 1373

8)     رامشت، م.ح. مکاتب جغرافیایی. جزوه درسی کارشناسی ارشد. سال تحصیلی 74-1373

9)     شکویی، حسین. انسان و محیط. جزوه درسی کارشناسی ارشد. سال تحصیلی 66-1365

10)شکویی، حسین. جغرافیای اجتماعی شهرها. انتشارات جهاد دانشگاهی. 1369

11)شکویی، حسین. جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی. آستان قدس رضوی. 134

12)شکویی، حسین. دیدگاههای نو در جغرافیای شهری. جلد اول. انتشارات سمت 1373

13)شکویی، حسین. فلسفه جغرافیا. انتشارات گیتاشناسی. 1364

14)فرید، یدالله. سیر اندیشه در قلمرو جغرافیای انسانی. انتشارات دانشگاه تبریز 1374

15)قارایوین، آی. آی. پیدایش انسان و عقاید داروین. ترجمه عزیز محسنی. انتشارات مرکز نشر سپهر 1354

16)هایر، ارنست. جمعیت ها، گونه ها و تکامل. ترجمه جمشید درویش. انتشارات نیما 1366

17)نوموسکا، گائتا و بوتو، گاستون. تاریخ عقاید و مکتبهای سیاسی از عهد باستان تا امروز. ترجمه حسین شهید زاده. انتشارات مروارید 1370.

منبع: نشریه سفیر به قلم دکتر حسین عساکره

لینک      نظرات ()      

اولویت های پژوهشی سازمان بنادر در ارتباط با مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی نویسنده: - ۱۳٩۳/۸/۳


اولویت های پژوهشی سازمان در زمینه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  (ICZM)
 به شرح ذیل اعلام می گردد:
1-    مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی
1.       پیشنهاد مناسب ترین طرح حفاظت از سواحل (به تفکیک شهر ستان های ساحلی)
2.       بررسی احتمال وقوع سونامی در سواحل کشور
3.       مدل سازی عددی تولید و انتشار امواج سونامی محتمل در سواحل کشور
4.       بررسی برداشت ماسه از کرانه های ساحلی (بویژه شمال کشور) در تغییر خط ساحلی
5.       بررسی تغییر نیمرخ کرانه های ساحلی تحت اثر پدیده های دریایی
6.       منشأ شناسی تل ماسه ها در مناطق ساحلی در معرض هجوم ماسه های روان
7.       نمایان سازی، اندازه گیری و پیش یابی پس رفت کرانه های ساحلی (به تفکیک شهرستان های ساحلی)
8.       نمایان سازی، اندازه گیری و پیش یابی پیشروی خشک به دریا کرانه های ساحلی (به تفکیک شهرستان های ساحلی)
9.       بررسی تغییرات خط ساحلی با استفاده از داده های سنجش از دور در شهرستان های ساحلی
10.   بررسی رفتار سیلابی رودخانه ها در تغییر شکل مصب ها و دهانه ها در سواحل کشور
11.   تعیین خط خطر بر اساس پدیده های دریایی در مناطق ساحلی کشور (به تفکیک شهرستان های ساحلی)
12.   ارائه راهکارهای مدیریتی برای سناریوهای مختلف تغییرات تراز آب دریای خزر
13.   شناسایی محدودیت ها و قابلیت های ژئومرفولوژیک سواحل کشور برای ساخت و سازهای دریایی
14.   تهیه الگوی حفاظت بیولوژیک سواحل با استفاده از توسعه جنگل های مانگرو
2- اثر تغییر اقلیم و پدیده های آب و هوایی در مدیریت سواحل
1.       ارزیابی آسیب پذیری سواحل به تغییرات آب و هوایی
2.       بررسی تغییر اقلیم بر نقش و عملکرد اقتصادی مناطق ساحلی
3.       بررسی تغییر اقلیم بر ساختار و فرایندهای ساحلی
4.       مدلسازی عددی توفان  های حاره ای و امواج ناشی از آن در آبهای ساحلی دریای عمان
3-    مشارکت های مردمی در مدیریت سواحل
1.       بررسی نقش دانش سنتی در توسعه پایدار سواحل کشور
2.       بررسی راهکارهای مدیریت مشارکتی سواحل کشور
3.       بررسی نقش جامعه محلی در مدیریت مشارکتی سواحل کشور
4.       ارزیابی چند معیاره اجتماعی به عنوان ابزار پشتیبان مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (به تفکیک استان های ساحلی)
4-    نظار ت و پایش سواحل
1.       شناسایی شاخص ها (Indicators ) نمایه های (Indic ) زیست محیطی در آسیب پذیری سواحل
2.       شناسایی شاخص ها (Indicators ) و نمایه های (Indic ) زیستی در آسیب پذیری سواحل
شناسایی شاخص ها (Indicators ) نمایه های (Indic ) اجتماعی- اقتصادی در آسیب پذیری سواحل
شناسایی و معرفی شاخص های اقتصادی مدیریت پایدار سواحل
شناسایی و معرفی شاخص های اجتماعی مدیریت پایدار سواحل
شناسایی و معرفی شاخص های فنی و مهندسی مدیریت پایدار سواحل
5-    ساختار و سازمان مدیریت سواحل
1.       پیشنهاد سازمان مدیریت یکپارچه سواحل کشور برپایه نظام اداری کشور
2.       پیشنهاد سازمان مدیریت یکپارچه سواحل کشور برپایه مطالعات تطبیقی کشورهای همپایه
3.       تدوین راهبردهای توسعه پایدار سواحل کشور (به تفکیک استان های ساحلی)
4.       بررسی نقش استانداری ها (Federal Goverment ) در طرح ریزی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور(به تفکیک استان های ساحلی)
5.       تحلیلی بر ویژگی های ژئوپلتیک سواحل کشور به منظور تدویت راهبردهای مدیریتی
6.       تحلیلی بر نقش سازمان های منطقه ای و بین المللی در موفقیت و ناکامی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور
7.       ارزیابی جایگاه سازمانی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در قوه مجریه
8.       تدوین راهبردهای توسعه دریا محور برای سواحل کشور (به تفکیک خطه شمالی و جنوبی)
9.       ارزیابی نقش و اثر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد بر مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور
6-    مدیریت کاربری های منطقه ساحلی
بررسی اثر مدیریت جنگل های خزری در بارگذاری رسوب در خط ساحلی
برسی نقش و اثر فعالیت های کشاورزی در انتقال رسوب به خط ساحلی (در خطه خزر)
تعیین حریم زیست محیطی در سواحل و جزایر جنوب کشور
زون بندی کاربری مطلوب اراضی در جزایر جنوب کشور
پهنه بندی اقلیم آسایش سکونتگاهی در مناطق ساحلی کشور
تعیین سنجه های بهداشتی (Health metrics ) برای مدیریت پیامدهای کاربری اراضی در شهرها و سکونتگاه های ساحلی
کاربرد سنجه های سیمای سرزمین (Landscape metrics ) در پهنه بندی کاربری های منطقه ساحلی
کاربرد سنجه های سیمای سرزمین (Landscape metrics ) در شناسایی لکه های حفاظتی در منطقه ساحلی
مکان یابی سکونتگاه های انسانی در مناطق ساحلی کشور
10.  مکان یابی مراکز آبزی پروری دریایی در مناطق ساحلی کشور
11.  مکان یابی شهرک ها و مناطق صنعتی در مناطق ساحلی کشور
12.  مکان یابی فعالیت های گردشگری در مناطق ساحلی کشور
13.  تحلیلی بر تداخل کاربری و مالکیت اراضی ساحلی با حریم قانونی دریای خزر
14.  بررسی احداث سد و سازهای آبی رودخانه ای در تحولات کاربری از منطقه ساحلی
15.  مکان یابی فنی و زیست محیطی بنادر چند منظوره در سواحل کشور
16.  راهکارهای برداشت از منابع آبزی برای دست یابی به مدیریت پایدار سواحل
17.  طراحی سامانه پشتیبانی مدیریت برای تعیین کاربری مطلوب اراضی منطقه ساحلی (به تفکیک استان های ساحلی)
18.  ارزیابی تغییرات کاربری اراضی بر تحولات تالاب های ساحلی کشور
7-    مدیریت زیست محیطی سواحل
1.       طراحی سامانه پشتیبانی مدیریت برای کنترل آلودگی نفتی از سوی دریا در مناطق ساحلی (به تفکیک استان های ساحلی)
شناسایی نواحی آسیب پذیر به آلودگی نفتی در سواحل جنوب کشور
جبران خسارت وارده بر اکوسیستم های ساحلی  ناشی از آلودگی نفتی
شناسایی لکه های حفاظتی در سواحل جنوب کشور راهکارهای مدیریت پسماندهای انتقال یافته به سواحل کشور
اولویت بندی حفاظتی تالاب های ساحلی کشور
طبقه بندی حساسیت زیست محیطی شاخابه های ساحلی (خور، مصب، خور-مصب)راهکارهای مدیریت پسماند در سکونتگاه های ساحلی کشور
راهکارهای مدیریت معرفی موجودات بیگانه (تک سلولی و پر سلولی) در آب های ساحلی کشور
راهکارهای مدیریت پسماند و پساب شناورهای بازرگانی، صیادی و مسافری
تدوین مدل انتقال آلودگی هوا از کاربران ساحلی به محیط های دریایی
تدوین مدل انتقال آلودگی هوا از کاربران ساحلی به دیگر مناطق ساحلی
10.  بررسی تولید اولیه در مناطق ساحلی ویژه (خلیج های کوچک، خورها، مصب ها، خور- مصب ها، پناهگاه های ساحلی، تالاب های ساحلی)
11.  منشاء هیدروکربن های نفتی در رسوبات سواحل کشور (به تفکیک شهرستان های ساحلی)
12.  بررسی بقایای نفتی و فلزات سنگین در مناطق ساحلی کشور (به تفکیک شهرستان) و ارائه راهکارهای مدیریتی
13.  تدوین استانداردهای زیست محیطی طراحی بنادر و سازه های دریایی برای کشور
14.  تدوین استانداردهای تخلیه فاضلاب خانگی به آبهای ساحلی کشور (به تفکیک شمال و جنوب)
15.  تدوین استاندارد تخلیه پساب صنعتی به آبهای ساحلی کشور (به تفکیک شمال و جنوب و واحدهای صنعتی)
16.  تدوین استانداردهای تخلیه پساب کشاورزی به آبهای ساحلی کشور (به تفکیک شمال و جنوب)
17.  ارزیابی ارزش زیستگاهی لندفرم های ساحلی
18.  زون بندی بیوتوپ های ساحلی در کرانه های سنگی (یکی از مناطق جنوب یا شمال کشور)
19.  زون بندی بیوتوپ های ساحلی در پهنه های گلی (یکی از مناطق جنوب یا شمال کشور)
20.  زون بندی بیوتوپ های ساحلی در دریاکنارهای ماسه ای (یکی از مناطق جنوب یا شمال کشور)
21.   تدوین مدل مناسب برای ارزیابی آثار زیست محیطی بنادر کشور
22.  ارائه مناسب ترین روش ارزیابی ریسک زیست محیطی فعالیت های بندری کشور
23.  ارزیابی آثار زیست محیطی بازیابی خشکی از دریا
24.  شناسایی و معرفی شاخص های پایش زیستی سواحل با استفاده از جامعه محلی
25.  بررسی احداث سد و سازهای آبی رودخانه ای در تغییرات بوم شناختی خط ساحلی
26.  تعیین حساسیت زیست محیطی ناهمواری های ساحلی کشور (به تفکیک استان های ساحلی)
8-    مدیریت گردشگری در منطقه ساحلی
1.       پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری در مناطق ساحلی کشور
2.       تدوین راهبردهای توسعه گردشگری در مناطق ساحلی کشور (به تفکیک خطه شمال و جنوبی)
3.       طراحی گردشگاه های ساحلی با توسل به اصول معماری پایدار
4.       ارزیابی آثار سازهای دریایی فراساحل بر گردشگری ساحلی
5.       بررسی ارتباط گردشگری ساحلی، آلودگی دریا و بهداشت همگانی
6.       تعیین ظرفیت برد گردشگری در گردشگاه های ساحلی کشور
7.       کاربرد ارزیابی چند معیاره مکانی برای شناسایی مناطق مناسب احداث شناگاه ها در سواحل دریایی خزر

لینک      نظرات ()      

کلیپی از زمین لغزش(رانش زمین) بسیار دیدنی و وحشتناک نویسنده: - ۱۳٩۳/٧/٢۱

لینک      نظرات ()      

فیلم نشست کناره جاده و چپ شدن ماشین ها نویسنده: - ۱۳٩۳/٧/٢۱

این فیلم در بالتیمور مرکز فرهنگی ایالت مریلند آمریکا تهیه شده است

لینک      نظرات ()      

کاربرد شبیه سازی رایانه ای در ژئومورفولوژی نویسنده: - ۱۳٩۳/٥/۱۸

امروزه رایانه ها جزئ لاینفک برای علوم مختلف می باشند چرا که هم طبقه بندی اطلاعات در انها به آسانی صورت می پذیرد و هم نرم افزارهایی وجود دارد که می توان از انها به قولی ره صد سال را یک شبه رفت . ارتباط بین جغرافیا  و رایانه و نرم افزارهای تخصصی ان به گونه ای شده که می توان گفت اگر این نرم افزار ها نباشد کار تحقیق و پژوهش در این رشته بسیار دشوار می گردد.

شبیه سازی علم و هنر ساختن نمایشی (مدلی) از یک پروسه یا سیستم  ، به منظور ارزیابی و آزمایش راهبردها می باشد، ویا

شبیه سازی روشی برای آگاهی از نتایج ایده های پیشنهادی قبل از اجرای آنها ویا

!Simulation is seeing before being

 چه زمان باید از شبیه سازی استفاده کرد :

o       شرایطی که تجزیه تحلیل جبری میسر نمی باشد :

 • سیستم های  غیر قطعی

 • سیستم های  پویا

 • سیستم های  پیچیده

o       شرایطی که امکان آزمایش در دنیای واقعی وجود ندارد :

 • سیستم هنوز ایجاد نشده است.

 • ریسک های زیاد و خطرناکی وجود دارد.

 • هزینه آزمایش بالاست.

 

چه زمان نباید از شبیه سازی استفاده کرد :

 • مسئله به طور کامل بررسی ومطالعه نشده است.

 • هدف فرموله شده ای وجود ندارد.

 • مسئله را می توان از طریق محاسبات جبری حل کرد.

 • هیچ دیدی نسبت به جواب های مسئله وجود ندارد.

 • بهره وری سیستم بسیار بالاست و الگوی ورود نیز بی نظم می باشد.

شبیه سازی شامل چه مراحلی می باشد :

          1)    تعریف مسئله :

 • آیا اصلا مسئله ای وجود دارد ؟ اگر جواب مثبت است ؛مسئله مورد نظر چیست؟

 • رویکرد کل به جز داشته باشید : ابتدا مسئله را به طور کلی تعریف کرده و سپس هر جا لازم است تعاریف دقیق‌تری ارائه نمایید.

 • رویکردتان به مسئله اولویت در انتخاب بدترین حالت(آلترناتیو) موجود باشد

 • ابتدا مدل را نسازید و سپس به فکر حل مسئله ای بوسیله آن باشید !

 • دستیابی به مدلی که همه جهات یک سیستم را بیان کند تقریبا غیر ممکن و بسیار پرهزینه خواهد بود.

 • مدل و مسئله را طوری طراحی نمایید که 100 درصد  به منظور حل مشکل مورد نظر باشد (از زواید بکاهید).

     2)     مشخص کردن اهداف :

 • اهداف باید کاملا روشن و واضح بیان شوند و در ضمن عملی و امکان پذیر باشد.

 • اهداف، خطوط راهنمای شما در کل پروژه محسوب می شوند.

 • بهتر است لیست معیارهای عملکرد مورد نظر خود را لیست شده داشته باشید:

 • میزان توان عملیاتی

 • بهره وری

 • زمان لازم برای تکمیل محصول

 • ....

 • آلترناتیو های مورد نظر خود را مشخص نمایید :

 • به عنوان یکی از کارهای اولیه , به تعریف آلترناتیوها بپردازید.

 • مشخص بودن آلترناتیوها طراحی مدل را تحت شعاع قرار می دهد.

 • تمام فرض ها و شروط حاکم در مسئله را مشخص کنید :

 • کل حجم سرمایه گذاری مشخص می باشد.

 • مدت زمان کاری سازمان غیر قابل تغییر است

 • ...

     3)     بیان شرح کلی از سیستم :

 • منابع

 • پروسه ها

 • صف ها

 • جابه جا کننده ها

 • منابع مشترک (اپراتورها)

 • محصولات

 • ورودی ها

 • موجودی های اولیه

 • الگوی جریان مواد

 • ترکیب ها

 • تغییر مسیرها

 • تغییر حالت محصولات

 • تغییر خصوصیات

 • مونتاژها

 • دمونتاژها

 • محدودیت ها و کنترل ها در حرکت محصولات

 • تاخیرهای اجباری

 • جابه جایی های دسته ای

 • کنترل در ارسال کالاها و مواد

 • زمان از کارافتادگی منابع

 • قابل پیش بینی

 • غیرقابل پیش بینی

            4)     جمع آوری داده ها :

پارامترهای ورودی و نتایج خروجی در واقعیت (به منظور مقایسه نتایج مدل)

 • سنجش ها:

 • زمان سنجی

 • نمونه برداری از کار

 • تخمین ها :

 • بر مبنای تجارب

 • سعی و خطا

 • فرض ها :

 • آیا داده از هم مستقل هستند؟

 • آیا تنها به دنبال جواب‌های نسبی هستید؟ (مثلا اگر A افزایش می‌یابد،‌B و C کاهش می‌یابند یا خیر)

 • و ...

            5)     ساخت مدل :

 • اهداف مسئله را در ذهن داشته باشید.

 • بخش‌های سخت مدل سازی را ابتدا به صورت مدل‌های ساده و آزمایشی بسازید.

 • مدل ها را به فازهای مختلف تقسیم کرده و مدل سازی را فاز به فاز انجام دهید.

 • اگر مدل موردنظر بزرگ می باشد ؛ آن را به مدل های کوچک تری با درجه انتزاع مختلف از واقعیت تبدیل نمایید که هریک توانایی پاسخ گویی به بخشی از سوالات را داشته باشد.

 • اینشتین می گوید : "در ساده ترین حالت ممکن عمل کنید اما نه به صورت ساده لوحانه ! "

 • از افزودن جزئیات زیاد به مدل پرهیز کنید زیرا جزئیات زیاد ,مدل را شلوغ کرده و تشخیص روابط بین المان‌های مدل را سخت می کند.

 6)     اعتبارسنجی و اعتبار بخشی Validation & Verification

 • اعتبارسنجی : تعیین میزان تطابق مدل با واقعیت

 • راه های تشخیص میزان اعتبار:

 • هم خوانی نتایج گرفته شده از مدل با واقعیت

 • هم خوانی رفتار مدل با تئوری

 • آیا مدل می‌تواند پیش بینی نماید.

 • آیا مدل مورد تأیید سایر افراد شبیه‌ساز می‌باشد؟

 • اعتباربخشی : افزایش تطابق مدل با واقعیت

 • تطابق صد در صد مدل با واقعیت غیر ممکن است .در ایده آل ترین شرایط تنها می توان ادعا کرد مدل با واقعیت در تقابل نیست!

  7)     اجرای مدل :

 • مدل را به دفعات زیاد اجرا کرده و برای هر یک از معیارهای عملکرد خود یک فاصله اطمینان تعیین کنید.

 • در هر آزمایش تنها یک پارامتر را تغییر دهید .در غیر این صورت تشخیص  وآنالیز تغییرات مشکل خواهد بود.

 • سعی نمایید به یک مقدار بهینه برای تعداد تکرار آزمایش ها یا استفاده از روش‌های متاهیورستیک برسید.

 

       8)     تجزیه و تحلیل نتایج :

 • تمرکز خود را روی معیارهای عملکرد معطوف نمایید.

 • اهداف خود را به یاد داشته باشید.

 • از گراف ها و جداول و ... استفاده نمایید.

 • در نتایج به دنبال یک روند قابل اعتماد باشید

 • نتایج را با مقیاس های مالی مقایسه نمایید.

        9)     جمع بندی و ارائه گزارش

 • یک شبیه سازی مناسب به خاطر عدم ارائه مناسب می تواند اثربخش واقع نشود.

 • با توجه به میزان کاربرد مدل‌تان (یک بار مصرف یا چندبار مصرف) از رابط‌های کاربر و یا Interface ها استفاده کنید.

ضمیمه 1: رفع اشکال از مدل‌ها:

1.     انواع ایرادات :

 • شناسایی: شناخت اشتباه از سیستم منجر به ساخت مدل اشتباه می شود.

 • جا افتادن: فراموش کردن و یا اعمال نکردن جزئیات به مدل در شرایطی موجب صدمه به مدل می شود.

 • داده: فرض کنید (مدل) آسانسوری ساخته اید . هرگز نباید انتظار داشته باشید با زدن دکمه طبقه دو به طبقه سه برسید .

 • ساختاری: آسانترین ایراد ممکن در مدل است که توسط نرم افزار تذکر داده می شود.

 • منطقی: ایراداتی که توسط نرم افزار اشتباه شمرده نمی شوند ولی شما را به‍ مقصودتان نمی رساند.

 • زمانی: درخواست عملیاتی بدون در نظر گرفتن زمان شبیه سازی

 •  آنالیزی:عدم دقت در محاسبات مربوط به تعداد اجرا ،زمان اجرا ، ..

 • فروشنده: ایرادات موجود در نرم افزار

2.     پروسه رفع اشکال

 • آیا ایراد تکرار می شود؟

 • با ابزار مختلف تحقیق کنید که آیا ایراد در اجراهای مختلف تکرار می شود.این مورد کلید خوبی برای حل ایراد می باشد.

 • اشکال را کامل توضیح دهید

 • تعریف دقیق ایراد در بسیاری موارد راه حل آن را نشان می دهد.

 • بوسیله قلم و کاغذ ایراد را مکتوب کنید.

 • نقطه نظرات یک فرد ناآگاه به شبیه سازی نیز می تواند موثر باشد.

 • همیشه فرض کنید ایراد از شماست

 • با این فرض می توانید تمرکز بیشتری برای حل ایراد داشته باشید.

 • با تقسیم بندی محدوده ایراد را پیدا کنید

 • با حذف زواید مدل به محل اشکال نزدیک شوید.

 • خلاقانه و از بالا به مدل نگاه کنید

 • ایرادات الزاما از جاییکه انتظار داریم منشا نمی شوند.

 • از ابزار موجب در نرم افزار (که برای پیدا کردن ایراد است ) استفاده کنید

 • مطمئن باشید این برنامه ها می توانند کمک زیادی به شما کنند.

 • با یک برنامه دقیق تمام فاکتور ها را بررسی کنید

 • سعی کنید در مسئله حل شوید و تمام فاکتورهای موجود را بررسی نمایید.

 • پس از رفع عیب ؛ بررسی کنید که آیا عیب کاملا  از بین رفته است

 • فراموش نکنید که رفع یک ایراد می تواند موجب بوجودآمدن ایراد دیگری شود.

 • تجارب خود را با دیگران در میان بگذارید

 • این کار به شما کمک می کند تا از تجربه دیگران استفاده کنید و بالعکس.

 

3.     ابزار رفع اشکال

 • خودآموز نرم افزار و فایل‌های کمکی

 • مطالعه خودآموز کمک زیادی به آشنایی با مدل و رفع ایرادات احتمالی می پردازد.

 • انیمیشن

 • بررسی انیمیشن بزرگترین ابزار شناخت و حل ایرادات می باشد.

 • ردیابی کردن مدل

 • پیش گیری از بوجود آمدن ایراد

 • در مواردی که احساس می کنید امکان بوجود آمدن ایراد وجود دارد با ایجاد ابزار اخطار دهنده از بروز اشکال با خبر شوید.

 • درک عمومی (Common Sense)

 • مواردی که با ذهنتان مطابقت ندارد را به طور جداگانه بررسی کنید

 • کمک از بخش پشتیبانی نرم افزار

 • با توجه به تجارب این واحد، می توان انتظار راه حل های خوبی را داشت.

 

4.     راه های توانمند شدن در رفع ایراد

 • شبیه ساز ی نیاز به سه فاکتور : آشنایی با علم آمار، آشنایی با حداقل یک نرم‌افزار شبیه‌سازی و زبان برنامه نویسی آن و درک عمومی دارد.

 • ایجاد یک سیستم منطقی برای رفع اشکال

 • همانطور که یک پروژه شبیه سازی را بر اساس ترتیب تعریف شده انجام می دهید ؛الگوریتمی نیز برای رفع اشکال ترتیب دهید.

 • کسب دانش در زمینه کامپیوتر

 • داشتن اطلاعاتی در مورد کامپیوتر و نحوه عملکرد آن کمک زیادی در شناسایی ایراد دارد.

 • اطلاع بیشتر از شبیه سازی سیستم های وقایع گسسته

 • اطلاع از سیستم های وقایع گسسته در راه رفع عیب آن ها مفید می باشد.

 • شناخت دقیق تر نحوه عمل یک مدل

 • آشنایی بیشتر با مدل تحت بررسی کمک زیادی به رفع ایراد آن می کند

 • ساخت مدل های ساده تر

 • ساخت مدل ساده فواید زیادی از جمله در پیدا کردن ایراد دارد.

 • تست مجزای هر بخش مدل

 • مدل را طوری بساز که گویی کاربر نهایی  امکان اشتباه در ساده ترین بخش ها را هم دارد ( تعیین دامنه برای  داده های ورودی - ...)

 • مدل را در کامپیوتر های مختلفی اجرا کنید.

 • در صورت امکان  از یک فرد خارجی برای بررسی نهایی مدل استفاده کنید.

 

5.     "نباید ها" در رفع ایراد

 • شخص دیگری را محکوم نکنید. این کار حرکتی در راه حل مسئله نیست.

 • کل مدل را در یک مرحله نسازید

 • چند فاکتور را با هم تغییر ندهید.

 • هر تغییر می تواند موجبات ایرادی باشد که با این کار نمی توانید آن را شناسایی کنید.

 • مدل های "ماکارونی شکل" نسازید.

 • نه تنها نتیجه گرفتن از مدل را سخت می کند بلکه رفع اشکال آن را نیز مشکل می کند

(منبع :آقاجانی)

حال با شناخت اینکه شبیه سازی چیست و شناختی که از ژئومورفولوژی داریم می توان گفت بسیار از فرایند ها و حتی تغییرات شکل هایی که قرار است در آینده نمایان شود را با استفاده از این شبیه سازی ها نمایان کنیم.

هرچقدر بتوانیم مخاطرات و مسائل مربوط به پدیده های ژئومورفولوژیکی را شبیه سازی نماییم یقینا می توانیم مدیران را در استفاده از این علم برای مدیرتشان راحتر و علمی تر مجاب نماییم.

لینک      نظرات ()      

چند کلیپ جالب در مورد زمین لغزش نویسنده: - ۱۳٩۳/۳/۱٠

این کلیپ ها را می توانید در لینک های زیر مشاهده نمایید که از سایت آپارات می باشند.

http://www.aparat.com/v/Drs3k
http://www.aparat.com/v/BSw1y
http://www.aparat.com/v/4LHGI

این کلیپ آخر در مورد خرابی های رانش زمین در ایران می باشد

http://www.aparat.com/v/2VC9t

 

لینک      نظرات ()      

ژئومورفولوژی چیست؟ با نمایش یک فیلم به زبان لاتین نویسنده: - ۱۳٩۳/۳/٧

برای معرفی ژئومورفولوژی یک فیلم را در سایت آپارات که توسط شبکه اموزشی پژوهشی ایران -مادسیج تهیه شده است ارائه نمودم . امیدوارم زمانی خودمان هم برای شناخت دانش ژئومورفولوژی چنین کارهایی را بیشتر انجام دهیم تا در داخل کشور بیشتر ژئومورفولوژی را بشناسند.لینک این فیلم در زیر می باشد.

http://www.aparat.com/v/pS6WJ

 

لینک      نظرات ()      

چگونه در آزمون کتبی و مصاحبه دکتری موفق شویم؟ نویسنده: - ۱۳٩۳/٢/۱٢

برای گرفتن یک نتیجه مطلوب در آزمون ها باید خود را به امادگی های لازم در ارتباط با آن ازمون مربوطه برسانیم چراکه هر آزمون شرایط خاصی دارد که تا آنرا نشناسیم نمی توانیم به موفقت در ان آزمون برسیم.

یقینا آزمون دکتری دارای شرایط خاصی است که باید برای شرکت در ان به انها آگاهی داشته باشیم. در زیر به جند مورد کلیدی در این ارتباط تاکید می نمایم تا انهایی که نیاز به این راهنمایی دارند بتوانند از این مورد استفاده نمایند.

1- ابتدا باید شرایط دقیق شرکت در ازمون را از طریق مطالعه دفترچه کاملا مسلط باشیم تا نکند اصلا نتوانیم در آزمون شرکت نماییم

2- باید با توجه به رشته ای که قرار است در آزمون شرکت نماییم شرایط دروس آن و ضرایب را بطورکامل اگاهی یابیم.

3- با توجه به مواد امتحانی باید باید حجم و تعداد منابع را از طریق افراد آشنا به این مسائل دریافت نماییم

4- بعد از مشخص نمودن مواد امتحانی و شناخت منابع باید با توجه به اهمیت انها و حتی زمان مورد نیاز برای مطالعه انها برنامه ریزی کنیم تا در اسرع وقت بتوانیم به نتیجه مطلوب بررسیم.

5- باید در انتخاب منابع دقت زیاد شود زیرا شناخت اساتید تاثیر گذار دررشته و کتابها و مقالات انها در آمون دکتری بسیار تاثیر گذار است.

6- در ازمون دکتری سوالات با دید بنیادی مطرح می گردد بنابراین فهم دقیق مطالب که در منابع آمده اند مهم است و فقط به خاطر سپردن کاری از پیش نمی برد.

7- مدیریت زمان در طول مطالعه حتی در سر جلسه امتحان کاری اساسیست. در زمان مطالعه چیزی که باید در طول زمان مطالعه بدان آگاه باشیم این است که پیوستگی مطالعه هرگز فراموش نشود زیرا مجبور به بازگت از ابتدا می شویم و زمان از دست می رود.

8- مرور و دوره مطالب بسیار مهم است زیرا یقینا با گذشت زمان مطالب از ذهن می رود ولی با مرور دوبازه این مطالب تازه می شوند. چیزی که برای مرور کردن مهم است این است که در مرور کردن باید فرد قبلا دقیق مطلب را یک بار خوانده باشد و فقط برای یاداوری به ان بپردازد . بنابر این مطالعه اول بسیار مهم است که با عمق بیشتر صورت پذیرد . این بدان معنیست که در مطالعه دور اول تا مطلبی را نفهمیدیم سراغ مطلب دیگر نرویم مگر اینکه دیگر احساس کنیم در توانمان نیست.

9- بعد از مطالعه باید خود ازمایی کنیم تا ببینم چه کاره هستیم یعنی آیا واقعا به درصدی از آمادگی رسیدیم یا نه. برای این کار باید از نومنه سوالات استفاده کنیم و خود را آزمون کنیم . این آزمون هم باید از لحاظ کیفی باشد هم کمی (زمان پاسخ گویی).

10- در نهایت باید در ازمون دقت کنیم که سوالات را دقیق بخوانیم و سوالات با توجه به پاسخ های داده شده جواب دهیم در ازمون دکتری جواب ها بسیار گمراه کننده هستند که نیاز به دقت بسیار دارند.

این موراد که در بالا به انها اشاره شد در ازمون های دیگر نیز کاربرد دارد ولی در ازمون دکتری چیزی که بیشتر اهمیت دارد منابع است زیرا شناخت منابع دقیق که از انها در آزمون سوال مطرح می شوند بسیار دشوار است و تقریبا نمی توان به طور دقیق گفت که از فلان کتاب بالای 70 درصد سوال مطرح میشود چیزی که در آزمون کارشناسی ارشد می توان به این مهم دست یافت. پس در این ازمون هرکسی جامعیت داشته باشد و منابع را درست بشناسد و در کل مبانی نظری را خوب یاد داشته باشد موفق تر از کسانیست که به این موارد کمتر اگاهند.


برای آن دسته از دوستانی که در آزمون حائز رتبه شده اند و دعوت به مصاحبه شده اند توصیه میکنم به وبلاگ سیستم های ژئومورفولوژی (آقای رحیمی هرآبادی)مراجعه نمایند نکات جالبی در آن قرار دارد.

به امید موفقیت شما

 

لینک      نظرات ()      

اساتید و معلمان گرامی روزتان مبارک نویسنده: - ۱۳٩۳/٢/۱۱

لینک      نظرات ()      

مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من
جامعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی و توریسم دانشجویان کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی آزاد نور مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت شهری مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر کتابناک سایتی برای دانلود رایگان کتاب زمین شناسان دانشگاه آزاد اسلامی ژئومورفولوژی و برنامه ریزی محیطی انجمن جغرافیایی دانشگاه گلستان ژئومورفولوژی- جغرافیای طبیعی وبلاگ تخصصی رشته جغرافیا سازمان زمین شناسی ایران سایت تخصصی جی ای اس رستنگاه- جغرافیای انسانی کویر ها و بیابان های ایران کتاب خانه ملی ایران سایت بقا در طبیعت ایران هیدرولوژی جغرافیای نوین علوم جغرافیا کو ه گشت زاگرس بینش ژئوتوریسم علوم زمین دانشنامه رشد نشنال جئوگرافی سفر در طبیعت ایران انجمن ژئومورفولوژی وبلاگ نقشه بردار نودال سیستم های ژئومورفولوژی راهنمای سفر های خارجی انجمن مخاطره شناسی ایران سایت جامع گردشگری ایران موسسه ملی اقیانوس شناسی پایگاه ملی داده های علوم زمین دانشجویان جغرافیای طبیعی رشت مجله پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز انجمن تخصصی پژوهشگران علوم جغرافیا انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تهران دانشجویان ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران اخبار فناوری اطلاعات شبکه دوستان بهشت من شبکه اجتماعی ادبیات جهان