پروفایل من
تماس با من
نویسنده (های) وبلاگ

آرشیو وبلاگ
ژئومورفولوژی شهری نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩۱/۱/۳٠

مطالعه مورفولوژی شهری در توسعه قلمروهای جغرافیای شهری بسیار مؤثر است و حتی تأکید بیشتر بر مورفولوژی شهری، به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، باعث پیدایش شاخه مستقل جغرافیای شهری در علم جغرافیا شده است(Herbert,David T. and Colin Thomas:Urban Geography:pp14-15). ژئومورفولوژی به معنای ریخت شناسی زمین و این که زمین در حال حاضر چه شکلی دارد و چرا این شکل در آن به وجود آمده است. در واقع می توان گفت ژئومورفولوژی علم بررسی پدیده های سطح زمین و عوامل تاثیرگذار بر آن ها از گذشته، حال و آینده است. شهرهای فراوانی گاه و بیگاه از به راه افتادن سیل خسارات فراوانی می بینند یا لااقل با مشکلات بسیاری رو به رو می شوند. برخی شهروندان از ریزش کوه می نالند، جریان سولی فلوکسیون، برخی دیگر را زیر خروارها آوار می برد. زمین لرزه ها و تکان های زمین موجب ویرانی شهر ها می گردند.جغرافیای طبیعی شهرها و نواحی شهری مورفولوژی شهری را به گونه ای تحت تأثیر اوضاع طبیعی خود قرار می دهد. در گذشته اگر سیل بنایی را ویران می کرد جبران ویرانگری به دلیل سادگی بنا کار بسیار مشکلی به نظر نمی رسید. در صورتی که امروز ، تجهیزات عمرانی به طور پیچیده ای توسعه یافته اند و جبران خسارت های مالی و جانی کار چندان دشواری نیست. لذا اهمیت و ضرورت شناخت ویژگی های محیط طبیعی جهت تمیز و تشخیص نقاط مناسب از مناطق نا مساعد، برای ایجاد بنا ها و ساختمان ها  معلوم می شود .

لینک      نظرات ()      

ژئومورفولوژی ساحلی نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩۱/۱/٢٩

ساحل محل تلاقی پهنه های آبی و خشکی است و عرصه فعالیت عواملی نظیر فرایند های هیدرو دینامیکی و دینامیکی فعال و مرتبط با شرایط زیستی ، اقلیمی و موقعیت قرارگیری آنها می باشد. فرایند های فرسایش، اشکال کاوشی و تراکمی متنوعی را در این محیط ایجاد می کند(نوحه گر و یمانی در کتاب ژئومورفولوژی ساحل شرقی تنگه هرمز، 1385). 

سواحل نوعی از سیستم ها ی حساس و ظریف محیطی به شمار می روند . زیرا تحت تاثیر فرایند های مورفودینامیک حاکم بر این نقاط ، تحول در آنها نسبتا سریع است و شاید از این نظر قابل مقایسه با سایر سیستم های ژئومورفولوژی نباشند(همان).

زمین شکل های ساحلی به عمل متقابل بعضی فرایندها مانند عمل امواج، جزرو مدّ، جریانها و مواد محلی وابسته اند(کوک و دورکمپ ، 1378،145). کلتات[1] نیز (1378، 112) فرایندهای شکل زا در اراضی ساحلی را با سه عنوان شرح داده است:

 فرایند های موثر در شکل گیری سواحل (پایان نامه کارشناسی ارشد  نویسنده وبلاگ در دانشگاه تهران)

نوسانات تراز آب دریا سبب جابجایی در خط ساحلی بطور مشخص می گردد که این جابجایی به دو صورت است. اگر سطح آب دریا افزایش یابد باعث پیشروی آب به درون  پهنه ساحلی شده و سطح وسیعی از ساحل به زیرآب می رود که خود سبب تغییرات خاص در مورفولوژی ساحلی می گردد. از جمله آن می توان به جابجایی تپه های ماسه ای و باند ساحلی واتصال با لاگون ها و غیره اشاره نمود. البته  افزایش سطح آب دریا، بسته به نوع سواحل تأثیرات متفاوتی دارد. در سواحل سنگی که دریابار در آنها شکل می گیرد نقش تراز آب  متفاوت خواهد بود ودر نتیجه لند فرم حاصل از آن نیز متفاوت می باشد. در شرایطی که آب دریا به دلایل متفاوت کاهش یابد نوع فرایند تأثیر گذار در خط ساحلی نیز تغییر می یابد. در چنین شرایطی در اغلب موارد فرایندهای فرسایشی کاوشی بر خط ساحلی تأثیر می گذارد. در کل نوسانات تراز سطح دریاها می تواند تغییرات فراوانی در خطوط ساحلی ایجاد کند که این تغییرات یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم از نوسانات تأثیر می پذیرد. نوسانات سطح دریا می تواند هم به عنوان عامل تخریب در خط ساحلی و هم به عنوان عامل رسوبگذاری مطرح باشد که خود از تأثیر فراوان این عامل درشکل دهی سواحل حکایت می کند.

فرایندهای تخریب امکان دارد به گونه های متفاوت رخ دهد که برخی از آنها  شامل:

1- علل مربوط به فرایند های درونی.

2- تخریب مکانیکی بر اثر امواج.

3- عقب نشینی سواحل بر اثر فرایند ذوب شدگی، یعنی به وسیله تأثیر حرارتی آب دریا.

4- انحلال شیمیایی به وسیله آب دریا.

5- تخریب بوسیله موجودات زنده(گیاهان و حیوانات)یا همان فرسایش زیستی.

هر کدام ازعوامل فوق به نوعی باعث تخریب در خط ساحلی و تغییر لند فرم در پهنه ساحلی می گردند.

 [1] -Keltat

 

 

لینک      نظرات ()      

تاریخچه ژئومورفولوژی در ایران نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩۱/۱/٢۸


در سال 1230، اولین مدرسه تحت عنوان « دارلفنون » در تهران تاسیس شد. مسعود کیهان و عباس اقبال اشتیانی، که هر دو در فرانسه تحصیل کرده بودند، از پیشگامان و برجسته ترین مدرسان جغرافیای این مدرسه به شمار می امدند. هر دو از محققان و مولفان عمده در امر تحقیق، و دارای تالیفهای بسیار بودند. کیهان در سال 1310 جغرافیای طبیعی ایران منتشر نمود و اشتیانی نیز 17 کتاب برای دبیرستان زمان خود نو شت.
می توان گفت تا سال 1318، که زنده یاد دکتر احمد مستوفی موفق به دریافت دکترای « ژئوموفولوژی » از فرانسه گردیده، در عرصه علم جغرافیای ایران چهره دیگری ندرخشیده بود. وی پس از بازگشت از فرانسه به تدریس « جغرافیای طبیعی عمومی » و ژئومورفولوژی » در دانشگاه تهران پرداخت. به این ترتیب باید اذعان نمود که دکتر مستوفی نخستین فرد پیشگام در آموزش ژئومورفولوژی بود. او همچنین در سال 1329 جلد اول کتاب « جغرافیای عمومی » خود را که برای اولین بار عنوان « پیکر شناسی زمین » رابه جای ژئومورفولوژی پیشنهاد کرد. بنابراین می توان وی را به عنوان پدر ژئوموفولوژی و نسل اول این علم در ایران به شمار آورد.
سه تن از دانشجویان دکتر مستوفی ( ج. صوفی، ب. فیروزی، ف. محمودی) دکترای خود را در جغرافیای طبیعی و یا ژئوموروف.ل.ژی از کشور فرانسه اخذ نمودند؛ حال آن که دانشجوی دیگر او، م. حریریان، دانشنامه دکترای خود را از اسپانیا دریافت نمود. این گروه را می توان به عنوان نسل دوم ژئومورفولوژی ایران در نظر گرفت. علاوه بر آنها، ج. جداری عیوضی، م. خیام، ع. رجایی و م. صدیقی، که همگی از محققان فعال بوده و مقاله ها و کتابهای متعددی را منتشر نموده اند، در این گروه قرار می گیرند.
محمودی بیشتر مطالهات خود را روی فلات مرکزی یاران متمرکز نموده و بر اساس آن چندین کتاب و مقاله نگاشته است. عیوضی نیز عمدتا در ژئومورفولوژی کمی و هیدروژئوموفولوژی تفحص نموده است. ناحیه مطالعاتی وی شمال غرب ایران بوده و چندین کتاب و مقاله هم ارائه کرده است. ش. گودرزی نژاد نیز از دیگر اعضای گروه جغرافیای دانشگاه تهران با تدریس و ترجمه دو کتاب ژومورفولوژی، خدمات ارزنده ای به این علم نموده است.
دانشگاه تبریز هم به مدد سه تن از برجسته ترین استادان این علم بیش از 20 سال است که در زمینه ژئومورفولوژی فعال بوده، و نامبردگان توجه خود را مقدمتا روی شمال غرب ایران ( آذربایجان) متمرکز ساخته و نوشته های مبسوطی را به زبان فارسی انتشار داده اند. صدیقی نیز پس از چندین سال تدریس و تحقیق در ژئوموفولوژی و تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای در ژئومورفولوژی، دارای آثار ون وشته های قابل توجهی در اینن زمینه بوده و آخرین اثر به یاد ماندنی وی کتاب « اشکال ناهمواری در نواحی خشک » نوشته ژان تریکار می باشد. یکی از ویژگی های مهم این کتاب، کارایی آن در بررسی و تحلیل ژئوموروفلوژی ایران است.
و اما نسل سوم ژئومورفولوژی ایران را ح. صدوق ونینی، و م. ر. ثروتی و غیره تشکیل می دهند. احمدی تحقیقات خود را در ژئوموروفولوژی کاربردی با کاربردهایی در منابع طبیعی و برنامه ریزی عمران متمرکز ساخته است. ثروتی که تحصیلات عالی خود را در آلمان و در سال 1363 به اتمام رساند، به همراه دو ژئوموفولوژیست آلمانی ( پروفسور بوشه و پروفسور گرونرت ) موفق گردید که اولین نقشه ژئومورفولوژی ایران را با مقیاس 1:2500000 در دانشگاه توبینگن منتشر نماید. او سپس با همکاری « سازمان جغرافیای ملی » این نقشه را به زباتن فارسی ترجمه و منتشر نمود.
نسل چهارم ئومورفولوژی ایران که از برخی جهات به موازات نسل سوم قرار می گیرد، عمدتا متشکل از افرادی است که تحصیلات عالی خود را در ایران به پایان رسانیده اند. از جمله چهره های بر جسته این نسل عبارتند از ک م. علایی طالقانی، م. یمانی ح. نگارش، م.ح. رامشت و غیره که هر کدام دارای مقاله هاو کتابهای متعدد و در برخورد هستند. زمردیان نیز از گروه نسل چهارم به شمار می اید و تحقیقات خود را روی هیدروژئومورفولوژی و مورفودینامیکهای آبی متمرکز نموده است. وی علاوه بر توجه خاص به جنبه های کاربردی ژئومورفولوژی، بیشتر مطالعات خود را روی نواحی شرقی ایران انجام داده و مقاله ها و کتابهای متعددی ارائه کرده است.(برگرفته از کتاب ژئومورفولوژی ایران دکتر محمد جعفر زمردیان جلد اول)

لینک      نظرات ()      

پادگانه های آبرفتی رودخانه نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩۱/۱/٢٧

منبع: پایان نامه کارشناسی ارشد شریفی اسدی دانشگاه خوارزمی

لینک      نظرات ()      

آزمون دکتری برای دانشجویان ژئومورفولوژی چطور بوده است؟ نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩۱/۱/٢٦

با سلام

آزمون امسال نسبت به سال قبل خیلی بهتر شده بود و مزایای بهتری نسبت به سال قبل داشت . اما در مورد مواد امتحانی و چکونگی سوالات از طرف دوستان همراه مطالبی گفته شده که در مورد گرایش ژئومورفولوژی لازم است به آنها اشاره گردد.

1- روش تحقیق که برای کل علوم جغرافیایی یکی بوده است طبق نظر تقریبا همه شرکت کنندگاه جغرافیا بخشی از ان از آمار بود که در سر فصل نبود یا اینکه حد اقل در کتاب های روشتحقیق در جغرافیا در هیچکدامشان محاسبات در نظر نبوده فقط کاربردها کفته می شده است و اینکه این روش ها را چکونه در تحقیقات و چه نوعی از آنها پیاده کنند ، آمده است. تعداد سوالات این درس 30 مورد بوده است.

2- ژئومورفولوژی ایران، سوالات خوبی بود و تنها درسی بود که کمترین ایراد را می توان به ان گرفت . فقط تعدا سوالات ان نسبت به روش تحقیق کمتر بوده است. این درس دارای سوالاتی تحلیلی بوده است . هرچند برخی از دوستان از جامعیت آن کمی ناراضی بوده اند ولی در کل واقعا خوب بوده و متناسب برای همین گرایش بوده است. تعداد سوالات این درس 15 مورد بوده است.

3- انسان و محیط، این درس از قبل از آزمون هم برای خیلی از شرکت کنندگان جای سوال داشته است که منبع امتحانی آن قرار است چه باشد و در هر دانشگاهی بسته به سلیقه استاد تدریس میشده است و منبع خاصی ندارد . در آزمون امسال چیزی که اکثر دانشجویان را شوکه کرده بود اینکه از کتاب فلسفه های محیطی دکتر شکوئی که بیشتر ان را به عنوان فلسفه جغرافیا می شناسند سوال طرح شده بود. این سوالات را جز تعدادی از دانشجویانی که در کاس درس این کتاب به انها تدریس شده بود بقیه حتی در خواب هم نمی دیدند که از همچین کتابی سوال بدهند. هر چند که دیگه گذشته خوشا به حال آنهایی که خواندند و بدون رقیب به راحتی با جواب دادن تعداد ی از این  سوالات شرط قبولی را برده اند. تعداد سوالات این درس 15 مورد بوده است.

آزمون اختصاصی  در مدت زمان 90 دقیقه و در یک دفتر چه و در نوبت صبح برگذار شده است.

دروس عمومی

1- زبان انگلیس، این درس که از 100 سوال تشکیل شده بود از جمله سوالات سخت بوده است به گونه ای که حتی خیلی از دانشجویان قادر به پاسخ گویی نیمی از آزمون نبوده است که این خبر به قدری پیچیده که خبر گذاریها هم به آن اشاره کرده اند. علاوه بر سختی مدت زمان پاسخ گویی به آن زیاد بوده است(120) و اکثر دانشجویان بر این اعتقادند که تعداد سوالات بسیار زیاد است و می توان با کم کردن تعداد سوالات این مشکل را به راحتی حل نمود.

2- استعداد تحصیلی، این ازمون هم که به تعداد 40 سوال بوده است. برای بعضی بسیار مشکل و برای بعضی ها آسان بوده است. ولی برخی در این مورد بر عکس زبان از کمبود وقت ان(120) با توجه به دشواری آن  گله مند بوده اند.


لینک      نظرات ()      

زیبایی های ژئومورفولوژیکی کره زمین- باورنکردنیه نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩۱/۱/٢٤

 منبع : نشنال جئوگرافی

لینک      نظرات ()      

نقشه ژئومورفولوژی تهران نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩۱/۱/٢۳

منبع نقشه از اطلس کلانشهر تهران

لینک      نظرات ()      

تصاویری از بیابان لوت غربی- کلوتها نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩۱/۱/٢۱


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

روددخانه ها و شکل گیری شهرها- تصویر ماهوارای نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩۱/۱/٢۱


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

رویش گیاهان در مناطق کویری - عکس از دکتر مهران مقصودی نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩۱/۱/۱٩

 

 

لینک      نظرات ()      

بسی کندو کاوید و کوشش نمود / کزان سنگ خارا رهی برگشود نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩۱/۱/۱٩

این عکس متعلق به منطقه طالقان است.

لینک      نظرات ()      

کلیپی از سیلاب- بندپی شرقی رودخانه سجاد رود نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩۱/۱/۱٤

از لینک زیر دانلود کنید:

http://uplod.ir/707529z9qdhd/_________________1389.3gp.htm

 نظر یادتون نره.....

لینک      نظرات ()      

تخریب اراضی کشاورزی در اثر فرسایش کناره ای رودخانه ها نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩۱/۱/۱٤


ادامه مطلب ...
لینک      نظرات ()      

ساحل ماسه ای (بیچ)- بابلسر نویسنده: حمید عمونیا سماکوش - ۱۳٩۱/۱/۱٠

 

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
دوستان من
جامعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی و توریسم دانشجویان کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی آزاد نور مرکز اطلاعات علمی تخصصی مدیریت شهری مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر کتابناک سایتی برای دانلود رایگان کتاب زمین شناسان دانشگاه آزاد اسلامی ژئومورفولوژی و برنامه ریزی محیطی انجمن جغرافیایی دانشگاه گلستان ژئومورفولوژی- جغرافیای طبیعی وبلاگ تخصصی رشته جغرافیا سازمان زمین شناسی ایران سایت تخصصی جی ای اس رستنگاه- جغرافیای انسانی کویر ها و بیابان های ایران کتاب خانه ملی ایران سایت بقا در طبیعت ایران هیدرولوژی جغرافیای نوین علوم جغرافیا کو ه گشت زاگرس بینش ژئوتوریسم علوم زمین دانشنامه رشد نشنال جئوگرافی سفر در طبیعت ایران انجمن ژئومورفولوژی وبلاگ نقشه بردار نودال سیستم های ژئومورفولوژی راهنمای سفر های خارجی انجمن مخاطره شناسی ایران سایت جامع گردشگری ایران موسسه ملی اقیانوس شناسی پایگاه ملی داده های علوم زمین دانشجویان جغرافیای طبیعی رشت مجله پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز انجمن تخصصی پژوهشگران علوم جغرافیا انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تهران دانشجویان ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران اخبار فناوری اطلاعات شبکه دوستان بهشت من شبکه اجتماعی ادبیات جهان