تاریخچه ژئومورفولوژی در ایران


در سال 1230، اولین مدرسه تحت عنوان « دارلفنون » در تهران تاسیس شد. مسعود کیهان و عباس اقبال اشتیانی، که هر دو در فرانسه تحصیل کرده بودند، از پیشگامان و برجسته ترین مدرسان جغرافیای این مدرسه به شمار می امدند. هر دو از محققان و مولفان عمده در امر تحقیق، و دارای تالیفهای بسیار بودند. کیهان در سال 1310 جغرافیای طبیعی ایران منتشر نمود و اشتیانی نیز 17 کتاب برای دبیرستان زمان خود نو شت.
می توان گفت تا سال 1318، که زنده یاد دکتر احمد مستوفی موفق به دریافت دکترای « ژئوموفولوژی » از فرانسه گردیده، در عرصه علم جغرافیای ایران چهره دیگری ندرخشیده بود. وی پس از بازگشت از فرانسه به تدریس « جغرافیای طبیعی عمومی » و ژئومورفولوژی » در دانشگاه تهران پرداخت. به این ترتیب باید اذعان نمود که دکتر مستوفی نخستین فرد پیشگام در آموزش ژئومورفولوژی بود. او همچنین در سال 1329 جلد اول کتاب « جغرافیای عمومی » خود را که برای اولین بار عنوان « پیکر شناسی زمین » رابه جای ژئومورفولوژی پیشنهاد کرد. بنابراین می توان وی را به عنوان پدر ژئوموفولوژی و نسل اول این علم در ایران به شمار آورد.
سه تن از دانشجویان دکتر مستوفی ( ج. صوفی، ب. فیروزی، ف. محمودی) دکترای خود را در جغرافیای طبیعی و یا ژئوموروف.ل.ژی از کشور فرانسه اخذ نمودند؛ حال آن که دانشجوی دیگر او، م. حریریان، دانشنامه دکترای خود را از اسپانیا دریافت نمود. این گروه را می توان به عنوان نسل دوم ژئومورفولوژی ایران در نظر گرفت. علاوه بر آنها، ج. جداری عیوضی، م. خیام، ع. رجایی و م. صدیقی، که همگی از محققان فعال بوده و مقاله ها و کتابهای متعددی را منتشر نموده اند، در این گروه قرار می گیرند.
محمودی بیشتر مطالهات خود را روی فلات مرکزی یاران متمرکز نموده و بر اساس آن چندین کتاب و مقاله نگاشته است. عیوضی نیز عمدتا در ژئومورفولوژی کمی و هیدروژئوموفولوژی تفحص نموده است. ناحیه مطالعاتی وی شمال غرب ایران بوده و چندین کتاب و مقاله هم ارائه کرده است. ش. گودرزی نژاد نیز از دیگر اعضای گروه جغرافیای دانشگاه تهران با تدریس و ترجمه دو کتاب ژومورفولوژی، خدمات ارزنده ای به این علم نموده است.
دانشگاه تبریز هم به مدد سه تن از برجسته ترین استادان این علم بیش از 20 سال است که در زمینه ژئومورفولوژی فعال بوده، و نامبردگان توجه خود را مقدمتا روی شمال غرب ایران ( آذربایجان) متمرکز ساخته و نوشته های مبسوطی را به زبان فارسی انتشار داده اند. صدیقی نیز پس از چندین سال تدریس و تحقیق در ژئوموفولوژی و تفسیر عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره ای در ژئومورفولوژی، دارای آثار ون وشته های قابل توجهی در اینن زمینه بوده و آخرین اثر به یاد ماندنی وی کتاب « اشکال ناهمواری در نواحی خشک » نوشته ژان تریکار می باشد. یکی از ویژگی های مهم این کتاب، کارایی آن در بررسی و تحلیل ژئوموروفلوژی ایران است.
و اما نسل سوم ژئومورفولوژی ایران را ح. صدوق ونینی، و م. ر. ثروتی و غیره تشکیل می دهند. احمدی تحقیقات خود را در ژئوموروفولوژی کاربردی با کاربردهایی در منابع طبیعی و برنامه ریزی عمران متمرکز ساخته است. ثروتی که تحصیلات عالی خود را در آلمان و در سال 1363 به اتمام رساند، به همراه دو ژئوموفولوژیست آلمانی ( پروفسور بوشه و پروفسور گرونرت ) موفق گردید که اولین نقشه ژئومورفولوژی ایران را با مقیاس 1:2500000 در دانشگاه توبینگن منتشر نماید. او سپس با همکاری « سازمان جغرافیای ملی » این نقشه را به زباتن فارسی ترجمه و منتشر نمود.
نسل چهارم ئومورفولوژی ایران که از برخی جهات به موازات نسل سوم قرار می گیرد، عمدتا متشکل از افرادی است که تحصیلات عالی خود را در ایران به پایان رسانیده اند. از جمله چهره های بر جسته این نسل عبارتند از ک م. علایی طالقانی، م. یمانی ح. نگارش، م.ح. رامشت و غیره که هر کدام دارای مقاله هاو کتابهای متعدد و در برخورد هستند. زمردیان نیز از گروه نسل چهارم به شمار می اید و تحقیقات خود را روی هیدروژئومورفولوژی و مورفودینامیکهای آبی متمرکز نموده است. وی علاوه بر توجه خاص به جنبه های کاربردی ژئومورفولوژی، بیشتر مطالعات خود را روی نواحی شرقی ایران انجام داده و مقاله ها و کتابهای متعددی ارائه کرده است.(برگرفته از کتاب ژئومورفولوژی ایران دکتر محمد جعفر زمردیان جلد اول)

/ 0 نظر / 24 بازدید