انجمن متخصصین ایرانی گروه ژئومورفولوژی

سعی شده است برای اینکه بتوانیم پرسش ها و نظرات خودمان را به صورت علمی بیان کنیم یک گروه تخصصی در انجمن متخصصین ایرانی با عنوان ژئومورفولوژی شکیل شود. امیدوارم با عضویت در این گروه بتوانیم بیشتر به ارتقا علمی خود کمک کنیم و مشکلی را حل نماییم.از مشارکت تمام دوستان استقبال می شود

http://www.irexpert.ir/Webforms/Community/Community.aspx?ID=11298

/ 0 نظر / 89 بازدید