چاپ کتاب نقشه های ژئومورفولوژی(روش ها و تکنیک ها)

چاپ این کتاب که توسط انتشارات دانشگاه تهران و به تالیف دکتر مجتبی یمانی(دانشیار دانشکده جغرافیا) می باشد. از آنجا که جزوه این کتاب که در حال کامل شدن بود را در دانشگاه تهران مطالعه کردم به عنوان منبع درسی کتابی بسیار مفید در زمینه نقشه های ژئومورفولوِژِی می باشد که مطالعه آن را به تمام دوستان پیشنهاد می نمایم.

/ 0 نظر / 143 بازدید