ژئومورفولوژی و مدیریت محیط

چگونگی شگل گیری لند فرم ها ،فرایندهای حاکم بر آنها و نحوه مدیریت آنها برای سالم زیستن

نقشه های ژئومورفولوژی و مدیریت و برنامه ریزی شهری

نقشه‌های ژئومورفولوژی در بسیاری از کارهای مدیریت شهر، مهمترین و مفیدترین کمک و مشارکت ژئومورفولوژیست تهیه نقشه زمین است.این موضوع ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 29 بازدید
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
2 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
17 پست