# ژئومورفولوژی_ساحلی

اولویت های پژوهشی سازمان بنادر در ارتباط با مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

اولویت های پژوهشی سازمان در زمینه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  (ICZM) به شرح ذیل اعلام می گردد:1-    مهندسی سواحل بنادر و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 69 بازدید